17. JUNI 2020

Ingen forlænget frist hos Corona CampingDer ér allerede gået meget lang tid med at lovliggøre campingpladsen Corona Camping i Borup, pointerer Klima- og Planudvalget i et svar til deres advokat.

HØR INTERVIEW MED MICHAEL FARNØ, INDEHAVER AF CORONA CAMPING:


I et svar til advokaten påpeger udvalgsformanden og forvaltningen, at der er gået meget lang tid med sagen om Corona Camping.


I svaret til advokat Knud Foldschack lægger Teknik- og miljøforvaltningen på Køge Kommune dog ud med at undskylde den sene orientering til advokaten, der skyldes en blanding af helligdage og coronatravlhed.


Læs mere om sagen på SN.dk


Derefter bliver det gjort klart, at sagen om Corona Camping allerede er trukket i langdrag og ikke skal forhales yderligere uden gyldig grund:


»Køge Kommune udstedte påbuddet den 19. december 2018 med en frist pr. 31. december 2019 om at ophøre med helårsbeboelse. Denne frist er forlænget to gange - senest frem til den 31. maj 2020. Det er dermed kommunens opfattelse, at beboerne har fået en meget lang frist, står der indledningsvis og skrivelsen fortsætter:


»Det forhold, at fristen blev forlænget i håb om at finde en anden løsning, kan ikke berettige en forventning om, at en sådan løsning også findes. Som det fremgår af kommunens beslutning, har udvalget især lagt vægt på, at der ikke er fremsendt eksempler fra andre kommuner, hvor lignende boformer er godkendt i landzone. Dette har været en afgørende præmis for at se på sagen igen.


Her bliver der også gjort opmærksom på, at beboerne reelt har fået lov til at bo på pladsen adskillige måneder endnu.