16 FEBRUAR 2021Coronakrisen presser landets iværksættere og kræver udvikling af nye kompetencer. Gennem en ny iværksætterpulje på 20 mio. kr. får landets mindste iværksættere nu mulighed for at få et ekstraordinært stort tilskud til kompetenceudvikling

Hør interview med Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland...


Mange mindre iværksættervirksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen. Det skyldes blandt andet, at store dele af handlen er flyttet over på digitale platforme og at de helt små iværksættervirksomheder mangler kompetencer til at omstille sig til den nye virkelighed.


Det skal 'Iværksætterpuljen - Kompetenceløft for iværksættere' ændre på. Gennem puljen kan de mindste iværksættervirksomheder få tilskud på op til 80 pct. af regningen til at skaffe sig nye kompetencer - dog max. 25.000 kr.


Bag 'Iværksætterpuljen' står Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der gennem Erhvervshusene nu rækker hånden ud til ca. 400 iværksættervirksomheder landet over med 20 mio. kr. til kompetenceudvikling efter 'først til mølle'-princippet.


De yngste og mindste virksomheder er særligt udsat

Puljen er målrettet iværksættervirksomheder, der er under fem år gamle og har under fem ansatte, fordi de er en særlig risikogruppe.


"Erfaringen fra finanskrisen er, at der er en overdødelighed blandt de virksomheder. De er en særligt udsat gruppe, blandt andet fordi de ikke har nået at opbygge stærke relationer til deres kunder. Det skal 'Iværksætterpuljen' med et ekstraordinært stort tilskud til ca. 400 iværksættere hjælpe med at rette op på," fortæller Mads Vàzcy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.