6. maj 2020

Fremtidens ambulancetjeneste i Region Sjælland skal styrkesRegion Sjælland kommer selv til at stå for en del af ambulancedriften, når den nuværende aftale med Falck Danmark A/S udløber 31. januar 2024. Det har Regionsrådet netop besluttet forud for udbuddet af den fremtidige drift til private leverandører

Regionsrådet ønsker at opretholde et fortsat højt serviceniveau og sikre et robust akutberedskab, der er endnu tættere på borgeren. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 ses der på, hvordan akutberedskabet i yderområderne kan blive endnu stærkere.


Helt konkret er det besluttet at udbyde ambulancekørslen i fire forskellige geografiske delområder. I to geografisk sammenhængende delområder vil Region Sjælland, når tilbuddene foreligger, selv hjemtage driften. Formålet er på den ene side at drive ambulanceberedskab i eget regi, så man kan være med til at skabe konkurrence på et marked, der tidligere har været præget af én aktør, for at sikre borgerne den bedst mulige akutte hjælp. På den anden side handler det om at få mest muligt for pengene.


Hør interview med formand for Region Sjælland, Heino Knudsen (A)