8. NOVEMBER 2021Det er dybt bekymrende, at der efter planen skal udledes 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge Bugt som følge af projektet Lynetteholmen. Sådan lyder det fra Marie Stærke (S), borgmester i Køge Kommune

Hun går dermed til en vis grad imod socialdemokratiske kollegaer som Lea Wermelin og Benny Engelbrecht, som på et samråd i sidste uge manede til besindighed og ikke deler samme bekymring.


Miljøminister Wermelin og transportminister Engelbrecht understregede på samrådet, at dumpningen af slam i bugten, hvoraf 200.000 kubikmeter er »lettere forurenet«, blot vil resultere i en lille og begrænset påvirkning, men det skaber ikke tryghed hos borgmesteren i Køge.


Hun - og flere andre politikere i både Køge og nærliggende kommuner - frygter, at dumpningen af slam vil få negative konsekvenser for havmiljøet og livet i Køge Bugt.


Derfor er Marie Stærke klar til at gå sammen med borgmestre i nabokommunerne for at modarbejde dumpningen.


Det skriver DAGBLADET Køge.