29. JANUAR 2021Regeringens planer for de kommende forhandlinger om den nationale infrastruktur passer som hånd i handske med etableringen af en længe ventet station ved Trylleskov Strand, mener Solrøds borgmester Niels Hörup, som på vegne af byrådet har sendt en appel til transportminister Benny Engelbrecht.

Foto: Sine Fiig


HØR INTERVIEW MED SOLRØDS BORGMESTER, NIELS HÖRUP (V)...​


Gennem de seneste to årtier har Solrød Kommune ad flere omgange været i dialog med skiftende transportministre og folketingsmedlemmer om etableringen af en ny s-togstation ved bydelen Trylleskov Strand. Nu appellerer borgmester Niels Hörup på vegne af Solrød Byråd i et brev til transportminister Benny Engelbrecht endnu engang til, at der bliver etableret en s-togstation ved den populære bydel.


”Planerne om en s-togstation ved Trylleskov Strand været en del af udbygningsambitionen for Køge Bugt siden midten af 1960’erne. Nu må det være på tide, at de gamle planer føres ud i livet,” siger borgmester Niels Hörup.


Han understreger i brevet, at regeringens planer for de kommende forhandlinger om den nationale infrastruktur, hvor fokus er på investeringer i grøn omstilling, bæredygtighed og herunder kollektiv trafik, passer perfekt med planerne om at etablere en s-togstation ved Trylleskov Strand.


Ved tidligere henvendelser har tilbagemeldingen været, at der ville blive taget stilling til en yderligere udbygning af Køge Bugt-banen, når man havde set, hvilken indflydelse den nye bane mellem Ringsted og København og åbningen af Køge Nord Station har. Samtidig har man afventet udviklingen i befolkningstilvæksten i området ved Trylleskov Strand.


Både banen mellem Ringsted og København og Køge Nord Station er taget i brug, og hvad angår udviklingen i befolkningstilvæksten i Trylleskov Strand, er området nu fuld udbygget med bl.a. en integreret daginstitution og indkøbsmuligheder.


”Jeg synes, at forudsætningerne for at etablere den længe ventede s-togstation således er fuldt ud til stede, og det vil samtidig styrke både den grønne omstilling og den kollektive trafik, da der er et stabilt kundegrundlag til en ny station i området,” siger borgmester Niels Hörup.


Han afslutter brevet til transportministeren med at skrive, at selvom COVID-19 og udrulningen af vaccinationsprogrammet lige nu sætter rammerne for det nuværende fokus og prioriteringer, er der også en tid efter corona-pandemien, hvor der atter vil være vækst og bevægelse på tværs.


”Etablering af en station ved Trylleskov Strand vil derfor være fremadskuende og af stor betydning for den fortsatte vækst og videre udvikling ikke blot lokalt, men også i et delregionalt perspektiv,” skriver borgmesteren, som sammen med resten af byrådet håber på, at deres appel denne gang bliver imødekommet.