10. JANUAR 2022Køge Kommune har brugt det forkerte lovgrundlag i sagen mod Corona Camping og beboerne på pladsen kan derfor ånde lettet op – for en stund.


Hør interview med Michael Farnø, der driver Corona Camping

To dage før jul modtog Køge Kommune et brev med en af den slags formuleringer, der kræver et man holder tungen lige i munden:


“Påbuddet er således udstedt med henvisning til et forkert hjemmelsgrundlag, hvilket er en retlig mangel ved afgørelsen”, lyder det i en skrivelse fra Planklagenævnet til kommunen.


Afgørelsen gælder det påbud kommunen har udstedt til Corona Camping om at tilbageføre pladsen til en campingplads inden for de gældende regler i campingreglementet.


Men problemet er bare, at Køge Kommune i sagen har henvist til bestemmelser i Planloven, hvor der retteligt burde være taget udgangspunkt i Sommerhusloven, som campingreglementet hører under, da det hovedsageligt drejer sig om helårsbeboelse på campingpladsen.


På den baggrund har Planklagenævnet altså afgjort at kommunens påbud til campingpladsenn skal ophæves. Den afgørelse kan ikke omgøres.


Læs mere på SN.dk