7. JANUAR 2021



Stort set alle dagtilbud i Køge Kommune har en merindskrivning af børn, og det har de haft i en årrække. Flere steder betyder det derfor tilsanding, så der kun er ganske få ledige pladser i 2021. Det skriver SN.dk.





HØR INTERVIEW MED PERNILLE SYLVEST (A), FORMAND FOR BØRNEUDVALGET I KØGE KOMMUNE...



Sådan lød det i begyndelsen af december fra kommunens Børne- og Uddannelsesforvaltning, da man orienterede politikerne i Børneudvalget om pladsproblemerne i børnehaver og vuggestuer. Den pressede kapacitet med for mange børn og for lidt plads har været aktuel i de seneste år, og det er langt fra første gang, at DAGBLADET beskriver problematikken.


Udviklingen skyldes fortsat et stigende antal børn i alderen 0-6 år, forklarer forvaltningen, og befolkningsprognosen for 2020 viser en tilgang af børn i den alder på 486 frem til 2024.


Læs mere på SN.dk