9. FEBRUAR 2021Fra 1.februar 2021 bliver netværket for Danske Handelsbyer, tidligere kendt som Citychefer.dk styrket ved at indgå i et samarbejde med WEAR, en brancheforening under Dansk Erhverv.

Hør interview med styregruppeformand for Danske Handelsbyer, Anders Baagland:

Danske Handelsbyer repræsenterer for nuværende 60 danske handelsbyer, som gennem flere år har arbejdet for, at fremtidssikre vores byer med handel, service og oplevelser. Danske Handelsbyer har spillet en aktiv rolle i Regeringens Partnerskab for levende bymidter, som netop sætter fokus på at fastholde og understøtte udviklingen i de små og mellemstore byer.


2020 var et meget udfordrende år for handlen i bymidterne. Ved at stå sammen i netværket og dele udfordringer og erfaringer, står flere af byerne stærkere og mere konkurrencedygtige i dag. Eksempelvis har flere byer inspireret hinanden til at tage nye digitale redskaber i brug, der bidrager til at fastholde den lokale handel og tiltrække nye kunder.


Det er dog tydeligt, at mange handelsbyer har et udviklingspotentiale, og det skal en øget professionalisering af netværket være med til at løfte.


Køge Handel går ind for stærk vidensdeling

Køge Handel har været med fra starten, da netværket blev dannet for små 4 år siden, og glæder sig over at netværket nu er blevet professionaliseret:


”Netværket har været en inspirationsfaktor lige siden min opstart i Køge Handel. Mange handelsstands- og cityforeninger har hverken den økonomi eller de ressourcer, som det kræver for at samle den viden, som vi får opbygget gennem netværket” fortæller Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel.


Normalt mødes netværket til månedlige online møder og 4 fysiske møder årligt, men under nedlukningen i foråret 2020, mødtes netværket online på daglig basis, for at vidensdele på tværs af handelsbyerne. Sådan inspirerede byerne hinanden, til hvordan de kunne hjælpe deres respektive medlemmer bedst muligt gennem de ubekendte faktorer nedlukningen af Danmark medførte.


”Udover den operative planlægning og inspiration til f.eks. byens aktiviteter, så har netværket også det strategiske aspekt omkring udviklingen af bymidterne og detailhandlen. Sammen har vi en stærkere stemme nationalt, hvilket vi også så i december, da handelsbyerne stod sammen vedrørende regeringens retorik omkring opfordring til online handel, fremfor at støtte den lokale detailhandel. I Køge har vi i løbet af 2020 også fået etableret et stærkere politisk samarbejde mellem Køge Handel og Køge Kommune i dialoggruppen ”Styrket Handel i Køge”. I den forbindelse har vi også store forventninger til, at netværket kan være med til at inspirere dialoggruppens arbejde med detailhandlens udvikling i Køge”. fortæller Katja Jensen.