13. JANUAR 2021På Køge Gymnasium er rektor Peter Schiødt ikke enig i, at en række af studentereksaminerne skal skæres væk, til trods for borgerforslag.

HØR INTERVIEW MED PETER SCHIØDT:


I skrivende stund har knap 45.000 skrevet under på et borgerforslag om, at sommerens studenter ikke skal op i alle eksaminer. Det gælder eksaminer i såkaldte C- og B-fag, som i stort omfang er foregået virtuel for eleverne, og det har angiveligt »sænket niveauet på vigtige områder samt hæmmet elevernes motivation og faglige niveau«, skriver forslagets stiller Rosa Muncan Laursen, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i København. Det skriver SN.dk.


På Køge Gymnasium er rektor Peter Schiødt dog ikke enig i, at en række af studentereksaminerne skal skæres væk.


Han mener, man er nødt til at opretholde standarden for eksaminerne, og i stedet bør man kigge på indholdet i nogle af sommerens studentereksaminer.


Læs hele historien på SN.dk.