9. SEPTEMBER 2021Køge Kommune styrtdykker i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Køge falder tilbage med 30 pladser og lander dermed på en placering som nummer 67 af de 98 danske kommuner. Køge har tidligere ligget på en 18-plads.

HØR INTERVIEW MED KEN KRISTENSEN, GRUPPEFORMAND, VENSTRE I KØGE:


Resultatet skyldes i høj grad udfordringer i informationsdelingen og dialogen med kommunens politikere og embedsværk, skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse. Køge Kommune får imidlertid gode karakterer på en lang række andre områder, der er vigtige for erhvervslivet, som god infrastruktur samt åbenhed for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver. Derudover gør Køge Kommune en stor indsats for samarbejdet mellem folkeskolerne og virksomhederne for herigennem at lokke byens unge borgere til at søge mod erhvervsuddannelserne. Dette arbejde er særligt vigtigt for at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.


- Hvis virksomhederne i mødet med kommunens medarbejdere f.eks. i forbindelse med en miljøgodkendelse eller byggesagsbehandling oplever gentagende forsinkelser eller manglende information, så koster det virksomhederne penge, og frustrationerne stiger. Dette dårlige indtryk kan skygge for de positive tiltag, kommunen også står bag, siger Jeanet Løgsted, der er formand for DI Roskilde/Køge Bugt.


Venstre: Trist udvikling

Venstres gruppeformand i Køge Byråd, Ken Kristensen, kalder udviklingen for trist.


- Virksomhederne oplever en kommune som er langsommelig og meget rigide i sagsbehandlingen. De oplever en kommune hvor kommunikationen er mangelfuld og anvendelsen af private lokale leverandører i stort omfang udestår. De savner medspil på området for den grønne omstilling samt digitale løsninger i forhold til administrative forhold, siger Ken Kristensen.


Læs mere på SN.dk