19. OKTOBER 2020Energistyrelsen har netop lanceret muligheden for, at man kan få tilskud fra den såkaldte Bygningspulje til en række energiforbedringer i sin bolig.

HØR INTERVIEW MED UDVALGSFORMAND FOR PLAN, MILJØ & TEKNIK I STEVNS KOMMUNE, FLEMMING PETERSEN​:Tirsdag aften har Stevns Kommune i samarbejde Energistyrelsens SparEnergi.dk inviteret til Facebook-møde om de nye tilskudsmuligheder. Det er tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 19.00 – 20.00 på Stevns Kommunes Facebookside.


Program

19.00 Velkommen og introduktion v. udvalgsformand for Plan, Miljø & Teknik Flemming Pedersen

19.10 Oplæg om nye opvarmningsformer og tilskudsmuligheder v. Andreas Wied rådgiver fra Energistyrelsens SparEnergi.dk

19.40 Spørgsmål fra deltagerne

20.00 Mødet slutter – tak for i dag


Information om Bygningspuljen

Fra d. 15. oktober 2020 kan man få tilskud fra den såkaldte Bygningspulje til en række energiforbedringer i f.eks. huse, lejligheder og kollegier. Boligen skal blot være registreret som helårsbeboelse i BBR.


Hvem kan søge?

Du kan søge tilskud fra Bygningspuljen som:

• Privatperson

• Andelsforening

• Ejerforening i etageejendom

• Virksomhed

• Forening

• Legat

• Selvejende institution


Hvad kan du søge, og hvad kan du få?

Man kan få tilskud til konvertering fra olie- og naturgasfyr, biokedel eller elvarme til varmepumpe, hvis man bor i et område uden fjernvarme eller planlagt fjernvarme. Man kan også få tilskud til energirenoveringer af boliger, f.eks. bedre isolering og vinduesudskiftning. Der er gives faste tilskudsbeløb, afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring. Tilskuddet er sat, så det dækker op til 30 % af investeringen. Der kan gives tilskud til:

• Udvendig isolering af massiv ydervæg

• Udvendig isolering af let ydervæg

• Efterisolering af uudnyttet tagrum

• Efterisolering af udnyttet tagrum

• Efterisolering af fladt tag

• Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)

• Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

• Udskiftning af facadevindue eller yderdør med høj glasandel

• Udskiftning af ovenlysvindue

• Montering af forsatsvindue

• Konvertering til luft-til-væske varmepumpe

• Konvertering til jord-til-væske varmepumpe

• Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

• Etablering af mekanisk ventilation med varmegeninvinding

• Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe