Fejl i sagsbehandlingen i 29 borgersager er nu rettet

19. AUGUST 2020På baggrund af kritik fra enkelte borgere, der er blevet tilbudt Åben Rådgivning som erstatning for hjemmevejledning, blev Socialudvalget på sit møde mandag orienteret om den proces, der ligger bag. En gennemgang af 50 borgersager viser, at der er fejl i sagsbehandlingen i 29 sager. Det er der nu rettet op på. Konklusionen fra udvalget lyder, at Åben Rådgivning er den rigtige vej frem for nogle af de borgere, der i dag modtager hjemmevejledning, når det handler om at give borgerne hurtig, målrettet og forebyggende hjælp. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

HØR INTERVIEW MED LISSIE KIRK (A), FORMAND FOR SOCIALUDVALGET I KØGE KOMMUNE.
I forbindelse med etableringen af Køge Kommunes åbne rådgivning, har Velfærdsforvaltningen vurderet, at en del af de borgere, som i dag modtager hjemmevejledning fra Køge Kommune, kunne få gavn af at skifte til det nye tilbud. Der er blandt andet lagt vægt på, at den åbne rådgivning giver borgerne mulighed for gruppeforløb med andre, der er i samme livssituation. I foråret 2020 blev 50 borgere, der hidtil har modtaget hjemmevejledning, derfor kontaktet med henblik på, at de fremover vil få hjælp og støtte i den åbne rådgivning.


Umiddelbart efter denne kontakt blev Danmark lukket ned på grund af corona-krisen, og i den forbindelse blev 29 af disse borgere aldrig tilbudt en partshøring. Det er en fejl, som Velfærdsforvaltningen har rettet op på i august 2020, hvor samtlige 50 sager er gennemgået. De 29 borgere er nu blevet kontaktet og er tilbudt en partshøring. Fire af disse modtager stadig hjemmevejledning, 24 er allerede startet i Åben Rådgivning, og en enkelt har allerede før sommerferien valgt at stoppe sin hjemmevejledning.


Læs også om sagen på SN.dk


Åben rådgivning er en ny og fleksibel mulighed

Den åbne rådgivning i Køge Kommune har fungeret siden december 2019. Rådgivningen er et socialt tilbud, der arbejder forebyggende og rehabiliterende med sigte på, at borgeren gennem hjælp og rådgivning igen kan klare sig selv. En væsentlig fordel ved den åbne rådgivning er, at borgeren bliver hjulpet hurtigt og tidligt i forløbet, før problemerne har vokset sig så store, at mere gennemgribende løsninger skal bringes i spil.


Siden åbningen har der været 1519 henvendelser fra borgere, der ønsker sparring fra Køge Kommunes åbne rådgivning. Tilbagemeldingerne viser, at der generelt er stor tilfredshed med den indsats, som borgerne modtager i tilbuddet.


- Gennemgangen viser, at der har været systematiske fejl i sagsbehandlingen i forhold til borgerinddragelsen. Det er der nu rådet bod på. Jeg er rigtig ked af, hvis et godt og innovativt tilbud som den åbne rådgivning skal blive overskygget af den fejl, som opstod i den kaotiske situation, som coronakrisen fremkaldte i vores social- og sundhedssektor, siger Lissie Kirk, formand for Socialudvalget og tilføjer:


- Det er naturligvis rigtig ærgerligt, at der er 29 borgere, som har modtaget et nyt tilbud uden den partshøring, de er berettiget til. Jeg ved, at forvaltningen har taget hånd om dette og har fuld tiltro til håndteringen herfra. Og hvis der er partshøringer, der viser, at der er borgere, hvis behov ikke kan blive dækket af den åbne rådgivning, så står tilbuddet om hjemmevejledning stadig ved magt, siger Lissie Kirk.