Hal 3 på Køge Idrætspark bliver yderligere forsinket

15. SEPTEMBER 2020Oprydningsarbejdet efter den entreprenør, der gik konkurs i begyndelsen af året, har vist sig markant større end forventet. Efter at have haft en midlertidig ibrugtagningstilladelse i august, vælger kommunen nu at lukke hallen ned

HØR INTERVIEW MED ERIK SWIATEK, FORMAND FOR TEKNIK OG EJENDOMSUDVALGET, KØGE KOMMUNE:

Det var med en forventning om et merarbejde men med en positiv tilgang, at Køge Kommune sammen med Køge Hallerne overtog ansvaret for at færdiggøre Hal 3 på Køge Idrætspark, efter totalentreprenøren Dansk Halbyggeri indgav konkursbegæring i januar måned. Byggeriet var relativt langt fremme, nye fagentrepriser blev indgået og arbejdet fortsatte. Undervejs er det dog blevet klart, at det efterslæb, Dansk Halbyggeri efterlod, er mere omfattende, end frygtet. Udover en række eksempler på mindre byggesjusk, har det vist sig umuligt at fremkomme med en betydelige mængde dokumentation – heriblandt for statikken, som er garantien for, at bygningen ikke slår revner.


De seneste måneder er der foretaget en lang række forbedringer, og i juli fik bygherrerne så en midlertidig ibrugtagningstilladelse til hallen. Men der mangler fortsat tilstrækkelig dokumentation, og ved udsigten til efterårsstorm eller sne, som vil belaste bygningen ekstra, vælger kommunen nu at lukke hallen ned, indtil den nødvendige dokumentation foreligger og et ekstra forstærkningsarbejde er gennemført:


- Dansk Halbyggeri har lavet en dårlig byggestyring og har haft absolut ingen kvalitetssikring. Vi havde håbet på muligheden for at kunne rette op på det, men jo længere vi er kommet, desto flere skeletter har vist sig at være i skabet. Så det er med stor beklagelse, at vi endnu en gang må konstatere, at Hal 3 er forsinket, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek.