25. MAJ 2021450 borgere fra Herfølgeområdet har skrevet under på en protest mod Køge Byråds overvejelser om en linjeføring for en ny statsvej fra Stevns lige syd om Herfølge

HØR INTERVIEW MED THOMAS HANSEN, FORMAND FOR LANDSBYLAUGET I TESSEBØLLE...


Underskriftsindsamlingen blev afleveret til kommunen onsdag.


- Vi er mange borgere i lokalsamfundet i Herfølge og omegn, som er i oprør over overvejelserne i Køge byråd om at tilslutte sig Stevns Kommunes nye forslag om etablering af en ny vejforbindelse til Stevns syd for Herfølge, der rammer Holmebækvej. Det er kommet bag på os, at denne løsning, som tidligere er forkastet i Vejdirektoratets forundersøgelse fra 2018 bl.a. pga. for tæt placering på bymæssig bebyggelse og frivilligt fredede områder tilhørende Vallø, nu pludselig bliver bringes op igen, står der i protesten, som er underskrevet af formand for landsbylauget i Tessebølle, Thomas Hansen, på vegne af underskriverne.


Læs mere på SN.dk