22. FEBRUAR 2021Skal det succesfulde initiativ »Jobplaneten« fortsætte og måske endda udvides til hele Køge Kommune? Det spørgsmål skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU) og Køge Byråd tage stilling til i de kommende måneder, og spørger man udvalgsformand for førstnævnte, Lissie Kirk (S), er svaret et rungende ja

HØR INTERVIEW MED LISSIE KIRK (A), FORMAND FOR SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I KØGE KOMMUNE:


For Jobplaneten er siden 2014 lykkedes med at få flere end 530 unge fra Karlemoseparken, Hastrupparken, Søparken og Ellemarken i fritids- og lommepengejob i boligområderne, hos det offentlige og private virksomheder. Bag finansieringen af Jobplaneten står Køge Kommune, Boligselskabet Sjælland samt fondsmidler fra Den A.P. Møllerske støttefond.


- Nu skal vi beslutte, om der skal afsættes budgetmidler til at fortsætte, og uden at jeg selvfølgelig kan tale på alles vegne, tror jeg, at både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og byrådet vil se positivt på det, siger udvalgsformand Lissie Kirk og fortsætter:


- Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er meget begejstret for det store arbejde, som Jobplaneten har udført, og at jeg rigtig gerne ser det fortsætte i fremtiden, siger hun.


Læs mere på SN.dk