8. JUNI 2021Det lyder måske skørt, men en kompostbunke på størrelse med en holdboldbane har været med til at nedsætte udslippet af drivhusgasser i området med 91 procent, eller hvad der svarer til 21 millioner kilometers kørsel i benzinbil. Det viser en dugfrisk måling.

HØR INTERVIEW MED JAKOB SKJØDT NIELSEN, KØGE KOMMUNES GRØNNE AMBASSADØR...Går man en tur ved Køge Marina, undres man måske over den store bunke jord, der bliver synlig ved græsarealet i Tangmoseskoven. Bunken er ikke tilfældig. Den er en del af et såkaldt ’biocover’ der er med til at nedsætte udslippet af metan fra Tangmoseskoven. Tangmoseskoven blev nemlig i sin tid plantet oven på en gammel losseplads, hvilket betyder at der blev udledt metangasser fra affaldet gennem sprækker i jorden og gamle boringer.


Som løsning på dette anlagde Køge Kommune kompostbunken eller det såkaldte biocover sidste år med støtte fra Miljøstyrelsen. Gamle boringer i området er også blevet sløjfet. Og det ser ud til at have virket. Målingen viser nemlig at indsatserne har været med til at reducere drivhusgasudslippet fra 17,5 kg metan i timen til 1,5. Det giver en besparelse på ca. 3.500 tons CO2 ækvivalenter på et år, hvilket svarer til at køre 21 millioner kilometer i en benzinbil.


Et biocover består af et gasfordelingslag og et kompostlag. Komposten indeholder særlige bakterier, der omdanner metan til CO₂ inden det slipper ud i atmosfæren. Det er positivt for klimaet, fordi metan er ca. 25 gange kraftigere end CO₂. Mængden af metanudslip i Tangmoseskoven er ikke så høj at den er direkte farlig for mennesker, men den påvirker klimaet negativt.