6. OKTOBER 2021Siden 2016 er der fundet rester af gift i 59 procent af drikkevandsboringerne i Køge Kommune, viser ny opgørelse. På landsplan bliver der i år sat rekord for pesticidfund i de danske grundvandsprøver.Rent drikkevand direkte fra undergrunden er en unik ressource, som danskerne har nydt godt af i generationer. Desværre er det truet af sprøjtegifte, og i de senere år har næsten alle kommuner fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer. Og her er Køge Kommune ingen undtagelse.


I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 80 aktive drikkevandsboringer i kommunen. Her er der fundet sprøjtegiftrester i 47 af boringerne svarende til 59 procent – heraf 3 over grænseværdien.


Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af tal fra et helt nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter deres målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.


Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.


Se tallene for de øvrige kommuner her.


2021 bliver kedeligt rekordår

Det nye udtræk viser samtidig, at der aldrig før er fundet så mange giftrester i de danske vandværkers drikkevandsboringer som i år.


Fra 1. januar til 6. september 2021 er der indberettet 1.355 analyser fra aktive drikkevandsboringer rundt om i landet. De indberettede målinger fra årets første 8 måneder bekræfter herved, at 2021 vil slå rekord i flest aktive drikkevandsboringer med pesticidfund.


I alt er der konstateret pesticidfund i 63 pct. af målingerne fra i år, og i 14 pct. af prøverne er grænseværdien overskredet. Og det vækker bekymring i Danmarks Naturfredningsforening.


– De her tal er alarmerende læsning. De understreger endnu en gang behovet for politisk handling. Heldigvis ligger en af løsningerne lige for. Vi skal beskytte de områder, hvorunder vores grundvand dannes, så vi ikke anvender pesticider her. De jorde kan så enten omlægges til økologisk jordbrug eller til natur. Vi er nødt til at bremse tilgangen af stoffer til jorden, som på sigt kan havne i vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.