9. NOVEMBER 2021Mandag kunne Museum Sydøstdanmark endelig afsløre planerne for det nye oplevelses- og forskningscenter ved Vikingeborgen Borgring i Køge. Borgring Oplevelsescenter åbner i 2024 og bliver samtidig verdens første museum for den nordiske mytologi.


HØR INTERVIEW MED KELD MØLLER HANSEN, DIREKTØR, MUSEUM SYDØSTDANMARK

Det var Køges borgmester, Marie Stærke, og medlemmer af Kulturudvalget i Køge, der mandag formiddag fik lov til at åbenbare planerne for det ambitiøse projekt om et nyt museum i tilknytning til Vikingeborgen Borgring ved Køge. Det skete med afsløringen af to kæmpe bannere på Teaterbygningen ved Køge Station af guden Thor og jætten Hyrokkin, hvis historier bl.a. bliver en del af oplevelsen på det kommende museum.


Fra 2016 til 2018 kunne publikum følge med i arkæologernes udgravningsarbejde fra en midlertidig udsigtsplatform og udstillingspavillon. Men nu skal udstillingen altså gøres permanent, og det sker i tæt samarbejde med Køge Kommune, som har skudt 15 mio. i projektet.


"Harald Blåtands borgringe på tværs af landet binder Danmark sammen. For mere end 1.000 år siden som strategiske fæstningsværker, der forsvarede danskerne. I dag som synlige beviser på vores fælles fortid, og Borgring særligt som et bevis for Køges gode beliggenhed allerede i vikingetiden," siger Marie Stærke, der er bogmester i Køge Kommune.


"Vikingeborgen ved Lellinge fortæller en fantastisk historie om Køge-egnen og om vikingetiden, som fortjener at blive bredt ud, såvel til borgerne i Køge Kommune, men også til de mange mennesker verden over, der interesserer sig for vikingetiden. Med initiativet her, bliver vi det eneste museum, der formidler den nordiske mytologi, og det i sig selv er der masser af perspektiv i. Oplevelsescentret sætter Køge Kommune på verdenskortet, når det gælder formidling af vikingetiden, og den forskning, som kommer til at foregå derude," siger Marie Stærke.


Vikingeborgens symbolik

Borgring Oplevelsescenter skal fortælle historien om de danske vikingeborge og har den nordiske mytologi og dens figurer som omdrejningspunkt. Man kan se tableauer med iscenesættelser af centrale historier fra den nordiske mytologi og opleve op til fire meter høje figurer af guder og jætter.


Udstillingen kommer derudover til at zoome ind på den periode, hvor asatroen må vige pladsen for kristendommen. Overgangen fra den hedenske tro er en afsked med Thor, Odin og Loke og et goddag til Gud og de kristne ritualer.


"Det er bl.a. denne overgang fra asatro til kristendom, som Vikingeborgen i sig selv rummer fortællingen om. Forskningen viser os, at Harald Blåtand byggede de danske ringborge som monumentale symboler i landskabet for at manifestere kongemagten og den ny kristne tro," siger museumsdirektør Keld Møller Hansen, der stolt kunne fortælle om de nye planer for det kombinerede oplevelses- og forskningscenter ved pressemødet mandag.


Centrum for vikingeforskning

Forskningscentret på Borgring Oplevelsescenter skal forske i vikingeborgene og i tiden før systemskiftet, der kan forklare vikingetidens ophør. Forskningen omfatter i høj grad den nordiske mytologi, der var grundlæggende for vikingernes krigersamfund, som eksisterede i 500 år. Det bliver forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark, Jens Ulriksen, der også var med til at udgrave Vikingeborgen Borgring, som kommer til at stå i spidsen for forskningscentret


"Udgravningen af Vikingeborgen har givet os en masse ny viden. Bl.a. ved vi, at Borgring ligger, hvor den gør, fordi det var det vigtigste vejkryds på Østsjælland. Meget af den viden, vi har fået, kan bruges i forhold til de øvrige ringborge i Danmark og Harald Blåtands regeringstid i det hele taget," siger Jens Ulriksen.


Jim Lyngvild designer

Udstillingen på det nye oplevelsescenter kommer til at formidle centerets forskning og bliver et eksperimenterende rum for debat og vidensdeling. Til dette formål har Museum Sydøstdanmark forlænget sit allerede eksisterende samarbejde med designer - og asatroende - Jim Lyngvild, der i udstillingen fortolker den nordiske mytologi med et kritisk blik og en god portion fantasi.


"Jim Lyngvild er vild og folkelig. Det betyder, at han kan hjælpe os med at nå vores mål på ca. 60.000 besøgende årligt. Dermed er Jim Lyngvild også med til at finansiere vores forskningscenter og forskning i vikingetid, " siger museumsdirektør Keld Møller Hansen.


Praktisk info

Borgring Oplevelsescenter er budgetteret til 50.1 mio. kr. og åbner i 2024. Centret er udover Køge Kommune foreløbig støttet af A.P. Møller Fonden og Knud Højgaards Fond.


Om Vikingeborgen Borgring

I september 2014 offentliggjorde arkæologer fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet fundet af en borg fra vikingetiden ved Lellinge vest for Køge. Vikingeborgen Borgring er den femte ringborg af typen trelleborg i Danmark.


På Borgring og i borgens opland blev der 2016 - 2018 med støtte fra A.P. Møller Fonden og Køge Kommune gennemført de mest gennemgribende udgravninger af en vikingeborg nogensinde. Undersøgelserne har medført en række nye erkendelser om arkitektur, funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt.


UNESCO-verdenskulturarv

De fem vikingeborge Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg og Borgring er med deres historie og stringente symmetriske og geometriske konstruktion indstillet som UNESCO-verdenskulturarv i en såkaldt serienominering. UNESCOs verdensarvskomité træffer afgørelse om optagelse i sommeren 2022.