15. OKTOBER 2020Man startede for 5 år siden, og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet meldt klart ud, at de agter at frede Stevns Klint.

HØR INTERVIEW MED ANETTE MORGENSEN, BORGMESTER I STEVNS...Udover selve fredningen har Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet alligevel at ville inddrage den 25 meter brede dyrkningsfri bræmme, som Fredningsnævnet tog ud af indstillingen i 2017.


'Stevns Klint er UNESCO verdensarv, og det giver os nogle ganske særlige forpligtelser i forhold til et helt unikt stykke natur i verden. Med fredningen har vi nu fået bedre muligheder for at beskytte og bevare Klinten, og samtidig vil trampestien få et bedre forløb på toppen af Klinten', udtaler borgmester Anette Mortensen.


Processen

Fredningsforslaget blev indsendt af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i januar 2016 efter et grundigt forarbejde, inddragelse af lodsejere mv.


Miljø- og Fødevareklagenævnet lægger op til en snarlig afslutning på sagen, og lægger samtidig op til en fredning af national og international betydning.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har sendt et høringsbrev ud til alle lodsejere, hvor de fortæller om den påtænkte afgørelse samt en vurdering fra Vurderingsstyrelsen, som klagenævnet har spurgt til råds i forbindelse med erstatningens størrelse. Den endelige afgørelse inkl. erstatningens størrelse sendes ud, når høringsperioden er afsluttet og eventuelle kommentarer gennemgået og behandlet.