5. JANUAR 2022På den ene side beder folkene bag den populære Pangea Park om flere års udsættelse, mens kommunens forvaltning på den anden side anbefaler et nej til yderligere dispensation.

Klima- og Planudvalget i Køge Kommune bliver orienteret om sagen på udvalgets første møde i det nye år.


Det skriver SN.dk.


Hele sagen bunder i at man på Køge Kommune er blevet bekendt med, at dyreparken er etableret uden de nødvendige tilladelser og i et område, der også rækker ind over den statslige Fingerplanen.


Hør interview med Marc Vogel fra Pangea Park...