Info / Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatalovens regler
Når Radio Køge ApS registrerer oplysninger om dig, skal Radio Køge ApS ifølge persondataloven orientere dig om følgende:
1. Hvem, der er dataansvarlig
2. Hvorfor Radio Køge ApS behandler oplysninger om dig
3. Hvem oplysningerne om dig kan videregives til
4. Din brug af www.radiokoege.dk
5. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som Radio Køge ApS har registreret om dig
6. Hvordan du kan klage over Radio Køges behandling af dine oplysninger


1. Radio Køge ApS som dataansvarlig
Radio Køge er dataansvarlig for de oplysninger, som Radio Køge behandler om dig.

2. Behandling af oplysninger om dig
a. Indsamling og registrering af oplysninger
Radio Køge ApS indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne lave bl.a. radiospot og administrere div. oplysninger til brug vedrørende fakturering, og kontraktindgåelse. Endvidere navn og adresse som medlem af Radio Køges Lytterforening. De indsamlede oplysninger registreres i Radio Køge med henblik på administration, rådgivning og eventuelt markedsføring..

b. Radio Køge bruger kun din e-mail til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele Radio Køge ApS, hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Radio Køge på e-mail ved at ringe til os på 56 65 52 22.

c. Sletning
Radio Køge ApS opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Radio Køge ApS at opbevare oplysningerne.

3. Videregivelse af oplysninger om dig
Som udgangspunkt giver Radio Køge ikke dine personoplysninger videre, Radio Køge ApS behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

a. Radio Køge ApS kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven videregivelse sker til rent administrative formål, og altså ikke til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

b. Desuden videregiver Radio Køge ApS i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde.

c. Misligholder du dine forpligtelser over for Radio Køge ApS, kan Radio Køge ApS indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Din brug af radiokoege.dk

a. Registreringer på www.radiokoege.dk, Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køb af radiospot eller event, registrerer Radio Køge de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail, CVR-numre.
Radio Køge ApS anvender ikke cookies.

5. Ændringer af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som Radio Køge ApS har registreret om dig
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Radio Køge ApS har registreret om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. Radio Køge ApS kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse


6. Klage over Radio Køge ApS behandling af dine oplysninger
Hvis du er utilfreds med Radio Køges behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.
Radio Køge | Astersvej 23 B, Køge - DANMARK | Tlf.: 56655222