17. NOVEMBER 2020HØR INTERVIEW MED KAMMERHERRE, HOFJÆGERMESTER CHRISTIAN CASTENSKIOLD, DER ER KURATOR FOR VALLØ STIFT:

Vallø Stift, der blev stiftet i 1737 af Dronning Sophie Magdalene, uddeler hvert år Vallø Prisen til en person, forening eller virksomhed, som gør en særlig indsats for at fremme kvinders forhold.


Prisen er tidligere blevet tildelt blandt andre Anne Kristine Schwartzbach for at være en stærk rollemodel for kvindelige iværksættere, Margrethe Vestager for hendes ekstraordinære indsats som konkurrencekommissær, hæren, der aktivt arbejder med diversitet og inklusion, Bydelsmødre, der er en mentorordningen for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og Maternity Foundation, der hjælper kvinder i Afrika til at få en sikker fødsel.


I år modtager Sofie Linde Vallø Prisen.


- Det er en stor ære at modtage Vallø Prisen 2020, og i den sammenhæng at være kommet i selskab med de tidligere prisvindere. Det er i den grad et skulderklap og en anerkendelse af mig som person - og vigtigheden af det emne, som jeg tilbage i august ønskede at sætte fokus på. Nemlig ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Et kæmpe stort og ydmygt tak herfra, siger Sofie Linde.


Vallø Stift ønsker med prisen at hædre rollemodeller, der gør en ekstraordinær forskel for kvinders værdighed, og som kan være til inspiration for kommende generationer. De kriterier lever Sofie Linde i allerhøjeste grad op til, forklarer kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold, der er kurator for Vallø Stift.


- Det er en stor glæde at kunne overrække Vallø Prisen 2020 til Sofie Linde. Når vi taler om sexisme i Danmark, vil der være en tid før og efter Sofie Lindes tale ved ZULU Comedy Galla 2020. Med Vallø Prisen vil vi gerne anerkende det store mod som Sofie Linde har udvist for at fremme kvinders forhold og værdighed. Det er i høj grad Sofie Lindes fortjeneste, at bekæmpelse af sexisme nu står øverst på dagsordenen på arbejdspladser landet over, og Sofie Linde har kickstartet en vigtig samfundsdebat, som forhåbentlig vil fortsætte værdigt og konstruktivt og gøre en stor forskel for kvinder generationer fremover, siger Christian Castenskiold.


Vallø Prisen blev indstiftet i 2010.