15. April 2021For et halvt år siden kunne Bjæverskovhus Kvindekrisecenter slå dørene op første gang. Siden har der været fuldt hus af kvinder og børn, der har fået hjælp til at komme på benene igen efter en svær fortid med vold.

HØR INTERVIEW MED CENTERCHEF CHRISTINE RAMSING...
Som opfølgning på centerets nygodkendelse sidste efterår, har Socialtilsynet nu været på genbesøg på centeret for at vurdere, om Bjæverskovhus stadig opfylder alle krav til et godt krisecenter. Krisecenteret er blandt andet blevet grundigt vurderet på temaer som metoder, resultater, trivsel, ledelse, kompetencer, fysiske rammer og meget andet. Dette er sket via interviews, observationer og dokumentgennemgang. I tilsynsrapporten står følgende:


- Under det aktuelle tilsynsbesøg fik Socialtilsynet lejlighed til at tale med fire kvinder, der alle gav udtryk for, at de og deres børn til trods for den svære og komplekse situation der nødvendiggjorde opholdet, i høj grad trives i tilbuddet.


Socialtilsynet vurderer temaerne på en skala fra 1-5, hvor 5 angiver den højeste kvalitet. Bjæverskovhus Kvindekrisecenter har nu modtaget 4,82 i gennemsnit.