25. OKTOBER 2021Flere læger og sygeplejersker oplever, at personalemangel og travlhed påvirker deres hverdag i sådan en grad, at det i nogle tilfælde går ud over patienterne. Det viser en undersøgelse lavet i et samarbejde mellem Overlægeforeningen, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd.


HØR INTERVIEW MED ANNI PILGAARD, NÆSTFORMAND I DANSK SYGEPLEJERÅD...

I undersøgelsen svarer mere end fire ud af ti af de overlæger, yngre læger og sygeplejersker, som har deltaget i undersøgelsen, at de har stået i en situation, hvor travlhed eller underbemanding førte til »en alvorlig utilsigtet hændelse«. Det er sket inden for det seneste år.


Samtidig har omkring halvdelen været i situationer, hvor omstændighederne har været medvirkende årsag til, at en patients tilstand er blevet forværret.


Undersøgelsen er lavet for TV 2 i forbindelse med en ny dokumentar kaldet »Opråb fra sygehuset«.