20. April 2021Videomøder, hjemmepleje via skærm og virtuelt rygestop er blot nogle af de digitale tiltag og tilbud, der har haft en markant fremgang under corona-nedlukningen. Det skriver SN.dk.

HØR INTERVIEW MED BENT STEN ANDERSEN (DF), FORMAND FOR ÆLDREUDVALGET I KØGE KOMMUNE:

Videomøder, hjemmepleje via skærm og virtuelt rygestop er blot nogle af de digitale tiltag og tilbud, der har haft en markant fremgang under corona-nedlukningen.


Ældre- og Sundhedsudvalget har for nylig godkendt en fortsat brug af de digitale og velfærdsteknologiske løsninger, som er anvendt i coronaperioden.


Baggrunden er, at som følge af coronasituationen har 6 ud af 10 danske kommuner - herunder Køge Kommune - blandt andet tilbudt flere ældre, handicappede og socialt udsatte besøg via en skærm, ligesom en del træningsforløb i højere grad er foregået digitalt.


Og erfaringerne fra kommunerne viser, ifølge Kommunernes Landsforenings statusrapport for 2020, at der er fordele for både borgere og kommuner ved de digitale løsninger.


Læs mere på SN.dk