14. OKTOBER 2020Kvinder udgør i dag blot 2,9 procent af de operative medarbejdere i det danske beredskab. Men vender man blikket mod aspiranterne i landets 47 brandkadetkorps, hvor unge mellem 10 og 18 år i fællesskab kan få viden og kompetencer om brand og redning, er billedet anderledes.

HØR INTERVIEW MED MADS RASMUSSEN, INSTRUKTØR I TEAM BRANDKADET KØGE...​


Her var næsten en tredjedel af brandkadetterne i 2019 piger.


Det viser en intern undersøgelse fra Unge i Beredskabet, der er fællessekretariat for de mange brandkadetkorps, hvorfra man har indsamlet tal fra 27 ud af 47 korps.


Og blandt de færdige brandkadetter, der siden 2014 er gået videre ind i det danske beredskab med en uddannelse som brandmand, udgør kvinder 22 procent.


Hos Danske Beredskaber, der er sammenslutningen af alle de kommunale beredskabsenheder, er man begejstret for at se det store antal piger blandt kadetterne.


- Det er supergodt, at vi har fundet en måde at tiltrække flere kvinder på, siger beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.


- Det er altid sin sag at være den første kvinde på en brandstation, men så snart man kan spejle sig i en anden, så bliver det mere spiseligt. Så vi håber, at vi kan sætte nogle ringe i gang og udvide vores rekrutteringsgrundlag.